sunnuntai 9. joulukuuta 2018

Brunswick Waltz

Wilson: A Companion to the Ballroom 1816

Solatanssi kolmen parin progressiolla.

Musiikki on valssirytminen (3/8) Rakenne: AABBCC

Valssiaskeleella tai sauteuse-askeleella.

AA
Ketjukättely. A-pari aloittaa vaihtamalla paikkaa keskenään, oikeat kädet. Sitten vasemmat kädet B-parille, oikeat C-parille. Muut parit jatkavat kättelyä sitä mukaa kun A-pari on kätellyt heidät. Kuvio päättyy kun kaikki ovat takaisin omilla paikoillaan, C-pari viimeisenä. Yhteen ohitukseen käytetään kaksi askelikkoa.

B1
1 - 4 A-pari kulkee valinnaisessa tanssiotteessa solan keskellä alas, B-pari seuraa heitä
5 - 8 A- ja B-parit palaavat takaisin ylös, B-pari A-parin paikalle ja A-pari B-parin paikalle

B2
A-pari jatkaa samassa otteessa solan keskellä ylös B-parin välistä, purkavat otteen ja cast off B-parin paikalle.

C1
Kaikki pyörivät viistosti omalla oikealla olevan tanssijan kanssa oikeista käsistä kiinni pitäen koko kierroksen. (A-herra pyörii C-daamin kanssa, B-herra A-daamin kanssa ja C-herra seuraavien kuutosten B-daamin kanssa. Solan ylimmäksi jäävä B-daami ja alin C-herra odottavat.) Sitten oman parin kanssa vasemmista käsistä kiinni pitäen koko kierros.

C2
Kuten C1, mutta sama toistetaan viistosti vasemmalla olevan tanssijan kanssa: pyörivät oikeista käsistä pitäen koko kierroksen (jolloin solan ylin B-herra ja alin C-daami odottavat). Sitten oman parin kanssa vasemmista käsistä kiinni pitäen koko kierros.

***

Longways country dance in triple minor set.

The music is in waltz time (3/8). Repeat structure: AABBCC

With waltz step or sauteuse step

AA
Chain figure. Couple A begins by giving right hands and changing places. They then give left hands to couple B, right to C. Other couples join in the chain as couple A passes them. The figure ends when all are at their initial place, couple C being the last. One change takes two waltz steps.

B1
1 - 4 Couple A, taking a waltz hold (any hold the dancers choose), lead down the set, B couple follows
5 - 8 A and B couples return back up, B couple ending at A place and A couple ending at B place

B2
Couple A, without releasing the hold, continues up between couple B,  then cast off back to place.

C1
All turn their right-hand corner with right. (A gentleman turns C lady, B gentleman turns A lady and C gentleman turns the B lady from the set below. The upmost B lady and lowest C gentleman wait.) Then turn partner with left.

C2
As C1, but the figure is repeated with left-hand corner: right hand turn, while the upmost B gentleman and the lowest C lady of the set wait. Then turn partner with left.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti